บ้านน้ำย้อย
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010124
PERCODE 6 หลัก510111
กระทรวง 10 หลัก1051510111
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำย้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamyoischool
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนครเจดีย์
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-2617591
อีเมล์แอดเดรสbny137@gmail.com
เว็บไซต์www.ny.pasang3.net
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3848918
Longitude
98.8876057
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก