บ้านห้วยไฟ
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010123
PERCODE 6 หลัก510110
กระทรวง 10 หลัก1051510110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไฟ
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนครเจดีย์
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-540031
อีเมล์แอดเดรสhuayfai82@gmail.com
เว็บไซต์hf.pasang3.net
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3251085
Longitude
98.9083461
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก