บ้านหนองเกิด
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010120
PERCODE 6 หลัก510098
กระทรวง 10 หลัก1051510098
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเกิด
ชื่อ (อังกฤษ)Nonggerd
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตุ้ม
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-508698
อีเมล์แอดเดรสadmin@ng.ac.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510098
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4766948
Longitude
98.8733283
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก