บ้านหนองบัว
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010119
PERCODE 6 หลัก510097
กระทรวง 10 หลัก1051510097
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)nongbua school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตุ้ม
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-508666
อีเมล์แอดเดรสnongbua360@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510097
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4814254
Longitude
98.8600305
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก