บ้านดอยแก้ว
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010118
PERCODE 6 หลัก510212
กระทรวง 10 หลัก1051510212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอยแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Doikaew School
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์511140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-976011
อีเมล์แอดเดรสdoikaew.lpn1@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510212
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4625867
Longitude
99.1632843
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก