บ้านผาตั้ง
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010117
PERCODE 6 หลัก510211
กระทรวง 10 หลัก1051510211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาตั้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Phatang
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-976611
อีเมล์แอดเดรสphatang.lpn1@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510211
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4719615
Longitude
99.1601473
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก