วัดอรัญญาราม
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010115
PERCODE 6 หลัก510219
กระทรวง 10 หลัก1051510219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดอรัญญาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Aranyaram
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-006724
อีเมล์แอดเดรสaranyaramschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510219
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4268113
Longitude
99.0877063
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก