บ้านดงสารภี
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010114
PERCODE 6 หลัก510218
กระทรวง 10 หลัก1051510218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงสารภี
ชื่อ (อังกฤษ)Dongsarapee
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-4327597
อีเมล์แอดเดรสdongsarapee@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510218
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4351263
Longitude
99.1016927
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก