บ้านร้องเรือ
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010113
PERCODE 6 หลัก510217
กระทรวง 10 หลัก1051510217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร้องเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)rongrauschool
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-976612
อีเมล์แอดเดรสrongruea.lamphun@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510217
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4509767
Longitude
99.1176617
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก