บ้านศาลาแม่ทา
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010111
PERCODE 6 หลัก510215
กระทรวง 10 หลัก1051510215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลาแม่ทา
ชื่อ (อังกฤษ)salamaetha scool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-976381
อีเมล์แอดเดรสbansalamaethashool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510215
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4618648
Longitude
99.1356921
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก