บ้านหล่ายทา
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010110
PERCODE 6 หลัก510214
กระทรวง 10 หลัก1051510214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหล่ายทา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Laita
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์061-3513275
อีเมล์แอดเดรสkruutonn44@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510214
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4506824
Longitude
99.1417208
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก