บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010107
PERCODE 6 หลัก510242
กระทรวง 10 หลัก1051510242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ชื่อ (อังกฤษ)PongMaelorb Branch KhunKong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาแม่ลอบ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510242
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.1823803
Longitude
99.0016509
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก