บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010106
PERCODE 6 หลัก510241
กระทรวง 10 หลัก1051510241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
ชื่อ (อังกฤษ)HH
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาแม่ลอบ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-546359
อีเมล์แอดเดรสhuayhormschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510241
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.2094468
Longitude
98.9889291
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก