บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010105
PERCODE 6 หลัก510244
กระทรวง 10 หลัก1051510244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
ชื่อ (อังกฤษ)pongmaelop
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาแม่ลอบ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-540019
อีเมล์แอดเดรสpongmaelopschool@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510244
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.2657863
Longitude
98.9389201
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก