บ้านทาป่าเปา
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010103
PERCODE 6 หลัก510209
กระทรวง 10 หลัก1051510209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทาป่าเปา
ชื่อ (อังกฤษ)Banthapapao
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาปลาดุก
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสthapapao@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510209
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4773774
Longitude
99.1901882
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก