บ้านทาป่าสัก
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010102
PERCODE 6 หลัก510208
กระทรวง 10 หลัก1051510208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทาป่าสัก
ชื่อ (อังกฤษ)THAPASAK
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาปลาดุก
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-507399
อีเมล์แอดเดรสtpsschool55@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510208
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5444167
Longitude
99.2429012
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก