บ้านทาสองท่า
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010099
PERCODE 6 หลัก510205
กระทรวง 10 หลัก1051510205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทาสองท่า
ชื่อ (อังกฤษ)Banthasongta School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาปลาดุก
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-507409
อีเมล์แอดเดรสUbonkit2498@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5347406
Longitude
99.2420346
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก