บ้านทาทุ่งไผ่
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010097
PERCODE 6 หลัก510203
กระทรวง 10 หลัก1051510203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทาทุ่งไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Banthatungpai School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาปลาดุก
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5277895
Longitude
99.232381
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก