บ้านทาปลาดุก
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010096
PERCODE 6 หลัก510202
กระทรวง 10 หลัก1051510202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทาปลาดุก
ชื่อ (อังกฤษ)Thapladuk school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาปลาดุก
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-507106
อีเมล์แอดเดรสthapladukschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510202
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4903259
Longitude
99.1943123
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก