บ้านหนองยางไคล
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010094
PERCODE 6 หลัก510221
กระทรวง 10 หลัก1051510221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยางไคล
ชื่อ (อังกฤษ)Nong Yang Klai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาทุ่งหลวง
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-574495
อีเมล์แอดเดรสnykschool@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510221
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4283194
Longitude
99.0405505
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก