บ้านเหมืองลึก
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010093
PERCODE 6 หลัก510223
กระทรวง 10 หลัก1051510223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมืองลึก
ชื่อ (อังกฤษ)banmuangluk
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาทุ่งหลวง
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-575002
อีเมล์แอดเดรสMLschool2014@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510223
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4262548
Longitude
99.0325589
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก