บ้านแม่เมย
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010088
PERCODE 6 หลัก510237
กระทรวง 10 หลัก1051510237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่เมย
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาขุมเงิน
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-506676
อีเมล์แอดเดรสmaemoei.school@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510237
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3998592
Longitude
98.9616301
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก