บ้านศรีป้าน
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010084
PERCODE 6 หลัก510233
กระทรวง 10 หลัก1051510233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีป้าน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาขุมเงิน
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-574566
อีเมล์แอดเดรสsripan10084@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510233
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.425214
Longitude
98.9876385
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก