บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010083
PERCODE 6 หลัก510232
กระทรวง 10 หลัก1051510232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
ชื่อ (อังกฤษ)palao mesangi
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-546357
อีเมล์แอดเดรสBanpalaoschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510232
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3644329
Longitude
99.0279887
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก