บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010082
PERCODE 6 หลัก510231
กระทรวง 10 หลัก1051510231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
ชื่อ (อังกฤษ)palao padan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-546353
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510231
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3651976
Longitude
99.0370112
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก