บ้านป่าเลา
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010081
PERCODE 6 หลัก510230
กระทรวง 10 หลัก1051510230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเลา
ชื่อ (อังกฤษ)banpalao
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสpalao.school2018@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510230
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.381095
Longitude
99.0118111
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก