บ้านดอยคำ
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010079
PERCODE 6 หลัก510227
กระทรวง 10 หลัก1051510227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอยคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bandoikham School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-976964
อีเมล์แอดเดรสdoikhamschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510227
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4038177
Longitude
98.9916025
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก