วัดทากาศ
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010078
PERCODE 6 หลัก510226
กระทรวง 10 หลัก1051510226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทากาศ
ชื่อ (อังกฤษ)Wattakad School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-574499
อีเมล์แอดเดรสtakadschool@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4140977
Longitude
98.9936526
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก