บ้านแพะยันต์ดอยแช่
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010077
PERCODE 6 หลัก510225
กระทรวง 10 หลัก1051510225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแพะยันต์ดอยแช่
ชื่อ (อังกฤษ)Banphaeyundoichae
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-574488
อีเมล์แอดเดรสpydc2010@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510225
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4176843
Longitude
99.0179289
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก