บ้านหมื่นข้าว
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010076
PERCODE 6 หลัก510224
กระทรวง 10 หลัก1051510224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมื่นข้าว
ชื่อ (อังกฤษ)banhmunkhaw
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-574497
อีเมล์แอดเดรสmkschool2558@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4194766
Longitude
99.0122791
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก