วัดชัยสถาน
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010074
PERCODE 6 หลัก510064
กระทรวง 10 หลัก1051510064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดชัยสถาน
ชื่อ (อังกฤษ)wadchaisatan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-091172
อีเมล์แอดเดรสwatchaisathan.school@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510064
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6283318
Longitude
99.0402824
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.