เชตวันหนองหมู
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010072
PERCODE 6 หลัก510062
กระทรวง 10 หลัก1051510062
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เชตวันหนองหมู
ชื่อ (อังกฤษ)Chetawannongmoo School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-983177
อีเมล์แอดเดรสctwschool9@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510062
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6431902
Longitude
99.0428482
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
5 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.