บ้านป่าเส้า
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010071
PERCODE 6 หลัก510061
กระทรวง 10 หลัก1051510061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเส้า
ชื่อ (อังกฤษ)banpasao
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-091244
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510061
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6345526
Longitude
99.0440353
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก