อนุบาลเมืองลำพูน
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010070
PERCODE 6 หลัก510060
กระทรวง 10 หลัก1051510060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเมืองลำพูน
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANMAUGLUMPHUN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-982328
อีเมล์แอดเดรสanuban_mlp@hotmail.com
เว็บไซต์abmlpn.ac.th/index.php
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6521087
Longitude
99.040086
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.