วัดต้นโชค
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010068
PERCODE 6 หลัก510073
กระทรวง 10 หลัก1051510073
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดต้นโชค
ชื่อ (อังกฤษ)WATTONCHOK
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-563468
อีเมล์แอดเดรสtonchok_lp@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510073
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4798606
Longitude
98.9582227
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก