บ้านห้วยส้ม
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010066
PERCODE 6 หลัก510071
กระทรวง 10 หลัก1051510071
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยส้ม
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaysom
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-506027
อีเมล์แอดเดรสhuaysom_lp@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510071
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4443122
Longitude
98.9527395
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก