ชุมชนบ้านเหมืองจี้
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010065
PERCODE 6 หลัก510070
กระทรวง 10 หลัก1051510070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านเหมืองจี้
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-003119
อีเมล์แอดเดรสcmj2555@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510070
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4942715
Longitude
98.9577293
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก