วัดกู่เส้า
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010064
PERCODE 6 หลัก510074
กระทรวง 10 หลัก1051510074
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดกู่เส้า
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Ku Sao
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-003400
อีเมล์แอดเดรสkusaoschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510074
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4883095
Longitude
98.9789737
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก