บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010061
PERCODE 6 หลัก510067
กระทรวง 10 หลัก1051510067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Sriboonyean-Wangtong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองง่า
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-006100
อีเมล์แอดเดรสgoodschool_sw@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510067
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5961584
Longitude
99.0257617
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก