วัดเหมืองง่า
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010060
PERCODE 6 หลัก510066
กระทรวง 10 หลัก1051510066
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเหมืองง่า
ชื่อ (อังกฤษ)Watmuangnga
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองง่า
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-511976
อีเมล์แอดเดรส51010060@LPN1.GO.TH
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510066
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6063251
Longitude
99.0242496
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก