บ้านต้นผึ้ง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010059
PERCODE 6 หลัก510065
กระทรวง 10 หลัก1051510065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantonphung
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองง่า
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-093678
อีเมล์แอดเดรส"btp-school@hotmail.com
เว็บไซต์idplan51010059@lpn1.go.th"
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6200663
Longitude
99.0326945
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก