บ้านหนองหนาม
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010056
PERCODE 6 หลัก510030
กระทรวง 10 หลัก1051510030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหนาม
ชื่อ (อังกฤษ)Nong Nham
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหนาม
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-573643
อีเมล์แอดเดรสbannongnam@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510030
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5062231
Longitude
98.9753202
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก