วัดหนองเหียง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010055
PERCODE 6 หลัก510037
กระทรวง 10 หลัก1051510037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองเหียง
ชื่อ (อังกฤษ)Nonghieng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหนาม
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-598384
อีเมล์แอดเดรสvatnonghiang@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510037
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4910876
Longitude
98.9928962
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.