บ้านหนองช้างคืน
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010052
PERCODE 6 หลัก510046
กระทรวง 10 หลัก1051510046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองช้างคืน
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONGCHANGKUEN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองช้างคืน
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-982300
อีเมล์แอดเดรสnckschool2016@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510046
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6531917
Longitude
99.0134984
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก