วัดบ้านม้า
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010051
PERCODE 6 หลัก510016
กระทรวง 10 หลัก1051510016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านม้า
ชื่อ (อังกฤษ)watbanma
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีบัวบาน
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-553768
อีเมล์แอดเดรสwatbanma.school@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510016
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5502058
Longitude
99.0680586
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก