บ้านจำบอน
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010049
PERCODE 6 หลัก510013
กระทรวง 10 หลัก1051510013
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจำบอน
ชื่อ (อังกฤษ)jumbon
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีบัวบาน
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-553181
อีเมล์แอดเดรสjumboon.school@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510013
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5262217
Longitude
99.0952756
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก