วัดทุ่งยาว
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010048
PERCODE 6 หลัก510021
กระทรวง 10 หลัก1051510021
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทุ่งยาว
ชื่อ (อังกฤษ)Thungyao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีบัวบาน
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-553079
อีเมล์แอดเดรสty162.school@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4935417
Longitude
99.0733886
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก