วัดหนองหล่ม
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010047
PERCODE 6 หลัก510020
กระทรวง 10 หลัก1051510020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองหล่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Watnonglom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีบัวบาน
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-553745
อีเมล์แอดเดรสnonglomschool@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510020
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4786888
Longitude
99.0570438
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก