วัดป่าแดด
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010044
PERCODE 6 หลัก510045
กระทรวง 10 หลัก1051510045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าแดด
ชื่อ (อังกฤษ)Watpadad
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-093327
อีเมล์แอดเดรสwatpadadschool.lp@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510045
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5682588
Longitude
99.0276651
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก