บ้านเวียงยอง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010042
PERCODE 6 หลัก510043
กระทรวง 10 หลัก1051510043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเวียงยอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwiangyong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-512217
อีเมล์แอดเดรสbanwiengyong@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510043
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5770964
Longitude
99.0139495
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก